Tilläggsförsäkring för domare

Vi erbjuder en tilläggsförsäkring för svenska ishockeydomare som kompletterar licensföräskringen och ger ett högre invaliditetsskydd.

Försäkringen gäller för dig som är licenserad ishockeydomare och omfattas av svenska ishockeyförbundet licensförsäkring. Försäkringen gäller från och med dagen efter att premien betalats till och 1 oktober 2021.

Försäkringsgivare är Gjensidige är ett komplement till svenska ishockeyförbundet lag- och licensförsäkring (GLO 03:01 ).

Mer info

 • Förhöjt försäkrings­belopp vid invaliditets­skada

  • Du kan få ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada. Med Gjensidiges domarförsäkring höjs försäkringsbeloppet till 650 000 kr (tidigare 350 000 kr).
 • Förhöjt försäkring­sbelopp vid tand­skada

  • Gjensidiges domarförsäkring förstärker villkoren för tandskada och ger upp till 100 000 kr i ersättning (tidigare 45 550 kr).

   Ersättning lämnas för kostnader för nödvändig behandling av tand eller tandprotes som skadas i munnen.r

  • Utökat skydd för kris­behandling
  • Gjensidiges domarförsäkring ger krisbehandling efter olycksfallsskada eller annan traumatisk händelse som inträffar under eller i samband med match. Försäkringen omfattar 10 behandlingar hos legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut.
Uppgifter om försäkringstagare
Uppgifter om försäkringstagare