Köpvilllkor

Information vid distansavtal i enlighet med 3 kapitlet Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59)

 

Information vid distansavtal i enlighet med 3 kapitlet Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59)

Nedanstående information gäller endast fysisk person som i sin egenskap av konsument tecknar försäkring på distans huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Distansavtal är ett avtal som träffas på distans och där kommunikationen uteslutande sker på distans, exempelvis via telefon eller internet. Om du har köpt din försäkring på vårt kontor, hos din bilhandlare eller när vi besökt dig är det inte ett distansavtal.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är International Insurance Company of Hannover SE (Inter Hannover), Via Svedea AB. Svedea AB står under Finansinspektionens tillsyn och bolagets marknadsföring omfattas av bestämmelserna i marknadsföringslagen (SFS 1995:450).

Om försäkringen

Försäkringens huvudsakliga egenskaper framgår av förköpsinformation eller vår hemsida www.sportforsakringar.se. Försäkringsdokumentation rörande din försäkring tillhandahålls på svenska och all kommunikation sker också den på svenska.

Priset för din försäkring

Priset framgår av förköpsinformation, försäkringsbeviset, samt på www.sportforsakringar.se

Din ångerrätt

När du tecknar försäkring genom ett distansavtal har du rätt att ångra köpet inom fjorton (14) dagar från det att avtalet ingås. Om du vill utöva din ångerrätt måste du meddela detta till Nordiska Sport- och Eventförsäkringar AB.

Du kan ångra dig muntligen eller skriftligen. Om du väljer att utöva din ångerrätt har bolaget rätt att kräva premie motsvarande för den tid som försäkringen varit gällande.

 

Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte heller om båda parter på din begäran har fullgjort sina förpliktelser enligt distansavtalet. I 3 kap. distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) finns ytterligare bestämmelser om ångerrätten. Nedanstående information gäller endast fysisk person som i sin egenskap av konsument tecknar försäkring på distans huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Distansavtal är ett avtal som träffas på distans och där kommunikationen uteslutande sker på distans, exempelvis via telefon eller internet.

Om du inte blir nöjd med Svedea AB kan du begära att ditt ärende omprövas. Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämndens avdelning för försäkringsfrågor.

Adressen är: Box 174, 101 23 Stockholm.

När det gäller medicinska frågor kan dessa hänskjutas till Personförsäkringsnämnden för yttrande. Prövning i nämnderna ovan är kostnadsfri för dig.

Du kan även vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå (telefon 08-22 58 00) eller till den kommunala konsumentvägledningen som kan lämna information eller råd. Om du trots detta inte tycker att du blivit rättvist behandlad kan du vända dig till domstol för att få skadan slutligt prövad.

Personuppgiftshantering

Förköpsinformation för tilläggsförsäkring ishockey

Har du frågor?

Kontakta våra försäkringsförmedlare

Har du frågor eller har vill att vi skall förmedla en idrottsförsäkring skall du inte tveka att kontakta oss antingen per telefon eller per mail.