Försäkring för Akademiska Idrottsförbundet

Nordiska Sport- & Eventförsäkringar är försäkringsrådgivare till Akademiska Idrottsförbundet.

Rugby
SP Sportförsäkringar är förmedlare åt Sveriges Akademiska Idrottsförbund

Försäkring vid både tävling och träning

Samtliga medlemmar i Akademiska Idrottsförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar när medlemmen deltar i match, organiserad träning, tävling eller ”prova på” verksamhet anordnad av Sveriges Akademiska Idrottsförbund, dess distriktsförbund eller förening. Den gäller också under direkt färd till och från dessa aktiviteter.

Vilka omfattas av försäkringen?

Försäkringen gäller för samtliga medlemmar i förening som tillhör Sveriges Akademiska Idrottsförbund.

Försäkringen är placerad i Folksam.

Vad gör jag vid skada?

Du anmäler skadan direkt till Folksam.

Har du frågor om försäkringen?

Kontakta Håkan Nordlund

Har du frågor om försäkringen kan du ringa Håkan Nordlund på SP Sportförsäkringar.