Våra försäkringar

Nordiska Sport- & Eventförsäkringar hjälper dig att hitta rätt försäkring

Eventförsäkring

Denna försäkring riktar sig till arrangörer av idrottsevenemang och konserter och täcker kostnader för ett evenemang om det måste ställas in.

Clubguard

Varje elitklubb i Sverige utgör också ett värdefullt varumärke som måste skyddas. Clubguard är en katastrofförsäkring för elitklubbar.

Skadeförebyggande

Försäkring kan aldrig vara bättre än näst bästa lösningen. Bäst är alltid att skadan inte inträffar.

Försäkring för Icke Europeiska idrottare

Spelare utanför EU- och EES-länderna som representerar svenska föreningar har inte rätt till offentligt finansierad vård i Sverige och måste ha en sjukvårdsförsäkring. 

Idrottsreseförsäkring

Försäkringen ger ersättning för de viktigaste skadehändelserna som kan inträffa på en resa, till exempel för sjukvårdskostnader om du blir akut sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. 

Inkomstbortfallsförsäkring

Är du professionell eller semi-professionell idrottare så erbjuder vi bra försäkringar  om du  skadar dig så att du tillfälligt eller permanent inte kan utöva din idrott.

Kompletterande olycksfallsförsäkring

Den medlems- och licensförsäkring som idrottsförbunden erbjuder lämnar ett basskydd med mycket låga ersättningsnivåer. Det är lämpligt att komplettera detta basskydd med en individuell försäkring.

Medlems- och licensförsäkring

Med en olycksfallsförsäkring kan du få ersättning om du skadar dig själv eller dina tillhörigheter i samband med ditt idrottande

Sjukvårdsförsäkring

Med en bra sjukvårdsförsäkring ges tillgång till snabb vård och rehabträning hos specialister på kliniker över hela Sverige.

Utrustningsförsäkring

Idag har din idrottsutrustning ett högt värde. Risken är stor att den blir stulen eller går sönder i samband med ett olycksfall.

Young talent

Tyvärr är all idrott riskutsatt och har du otur så drabbas du av en skada. Vissa skador är av den arten att resultatet blir att du tvingas avstå från din längtan att bli en professionell idrottsman.

 

Vill du teckna ishockeyförsäkring?

Kontakta våra försäkringsförmedlare

Har du frågor eller har vill att vi skall förmedla en idrottsförsäkring skall du inte tveka att kontakta oss antingen per telefon eller per mail.