Rugby­försäkringar

Nordiska Sport- & Eventförsäkringar har alla försäkringar du behöver i din karriär som rugbyspelare.

Rugby

Försäkringen gäller för

Du som har en spelarlicens eller är aktiv ungdom/barn (tom 30 sep det kalenderår man fyller 17 år) i en svensk förening/klubb tillhörande Svenska Rugbyförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring (licensförsäkringen).

Försäkringen gäller när du deltar i av Svenska Rugbyförbundet och dess distriktsförbund sanktionerad träning eller match, under deltagande i moderföreningens träningar, rugbyskolor och matcher. De spelare som är över 13 år och inte deltar i seriespel omfattas inte av förbundets försäkringslösning (licensförsäkring). Försäkringen gäller även under färd till och från ovan angiven verksamhet.

Olika försäkringar inom rugby

Kompletterande olycksfallsförsäkring

Den medlems- och licensförsäkring som idrottsförbunden erbjuder lämnar ett basskydd med mycket låga ersättningsnivåer. Det är lämpligt att komplettera detta basskydd med en individuell försäkring.

Försäkring för Icke Europeiska idrottare

Spelare utanför EU- och EES-länderna som representerar svenska föreningar har inte rätt till offentligt finansierad vård i Sverige och måste ha en sjukvårdsförsäkring. 

Sjukvårdsförsäkring

Med en bra sjukvårdsförsäkring ges tillgång till snabb vård och rehabträning hos specialister på kliniker över hela Sverige.

 

Idrottsreseförsäkring

Försäkringen ger ersättning för de viktigaste skadehändelserna som kan inträffa på en resa, till exempel för sjukvårdskostnader om du blir akut sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. 

 

Vill du teckna rugbyförsäkring?

Kontakta våra försäkringsförmedlare

Har du frågor eller har vill att vi skall förmedla en idrottsförsäkring skall du inte tveka att kontakta oss antingen per telefon eller per mail.