Juridisk information

Registrering

Våra verksamheter är tillståndspliktiga. Vårt tillståndsbolag heter:

Provins Insurance AB, 556692-3289

För att få bedriva verksamhet ställs en rad krav på Nordiska Sport- och Eventförsäkringar som bolag men också på de enskilda medarbetarna. Bland annat ska de som förmedlar försäkringar och ger råd ha en bred försäkringskunskap, ha relevant kunskap inom juridik och ekonomi samt även praktisk erfarenhet. Samtliga rådgivare inom Nordiska Sport- och Eventförsäkringar har genomgått adekvata utbildningar och har den erfarenhet som krävs.

Klagomål

Om du av någon anledning inte är nöjd med en tjänst somvi levererat måste du höra av dig så snart som möjligt.

Har du klagomål bör du först och främst vända dig till den medarbetare som du haft kontakt med angående det ärende som reklamationen gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig på Provins Insurance AB.

När du framför klagomål skriftligen ska du bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra om du anger vilka medarbetare på Nordiska Sport- och Eventförsäkringar du haft kontakt med i ärendet, samt när dessa kontakter skett.

Om klagomålet är att betrakta som ett enkelt fel eller ett missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende.

Provins Insurance ambition är att ett klagomål ska behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt.

Provins Insurance AB
Att: Anders Jolhed
Prästgatan 30, 831 31, Östersund

Uppgifter om försäkringstagare