fbpx

Body Protection - Diagnosförsäkring för idrottsskador

 • Tydliga förmåner och ersättningar
  • Body Protection ger tydliga förmåner och ersättningar. Av en tabell framgår vilken fast ersättning som försäkringen lämnar för varje specifik skada eller diagnos som ingår i försäkringen.
  • Inga mentabeller eller procentuella
 • Snabb skadehantering
  • Betalar i normalfallet ut ersättning inom 2 veckor.
  • När skadan diagnostiserats av läkare krävs ingen vidare undersökning eller bedömning
 • Enkel att förstå, enkel att ansöka
  • Ingen hälsodeklaration
  • Tidigare skador ingår igen efter 24 månader

Diagnos föräskring för idrottsskador

Body Protection är en diagnosföräskring för idrottsskador. Försäkringen betalar ut fasta enlångsbelopp för specifika skador.

Storleken på ersätting beror på typen av skador och val försäkringsnivå( BAS, KOMFORT, GULD)

Fördelsen med denna försäkringär att den tydligt anger vilken ersättning som ska betalas ut för varje specifik skada.
Inga långa medicinska bedömingar är nödvändingar efter som alla försäkrade skador är tydligt definierade. Detta innebär att ersättning betalas ut mycket snabbare än en vanlig olycksfallsförsäkring. Ersättnignen betalas oftast ut inom 2 veckor efter fastställd diagnos.

Exempel på ersättningar:

 • Främre korsbandsskada – Ersättning upp till 90 000 kr
 • Fotledsfraktur – Ersättning upp till 30 000 kr

Se hela ersättningslistan

Komplement till din licensförsäkring

Olycksfallsförsäkringen som ingår i ditt förbunds licensförsäkring är ett bra basskydd. Dock är det vanligt att försäkringen inte ger ersättning för ”mindre” skador, såsom korsbandsskador, hälseneruptur och fotledsfrakturer.

Body Protection är ett bra komplement till din licensföräkring.

 

Body Protection - Premie

 • Bas 2.995:-
 • Komfort 5495:-
 • Guld 6995:-
×
×

Kundvagn

Uppgifter om försäkringstagare
Uppgifter om den försäkrade personen (om annan än försäkringstagare)
Uppgifter om försäkringsomfattning
Uppgifter om försäkringstagare